Hypotheken

Het herfinancieren van hypotheken is een vak apart.
All Finance is hierin specialist.

Bij het herfinancieren van uw hypotheek houden wij ook rekening met de strengheid van de wet op het consumentenkrediet.
All Finance gaat voor u objectief na of u geld bespaart door uw lopende hypotheken te laten overnemen of herfinancieren. Door een herfinanciering moet uw financiële toestand fel verbeteren en moet je vooruit komen, anders heeft dit geen zin.

Een herfinanciering van uw hypotheek is niet op één, twee, drie in orde!

Wij berekenen alle extra kosten die gepaard gaan met de herfinanciering van het uitstaande saldo van uw lopende hypotheek.
Die kosten tellen we bij het saldo van uw huidig krediet en kijken naar de restduur van het vorige krediet en berekenen de nieuwe maandsom tegen de huidige rentevoet.
Indien uw nieuwe hypotheek een lagere maandlast heeft dan uw lopende lening, bespaart u geld. Zo niet kunt u beter uw huidige krediet gewoon laten verder lopen.

Dit betekent echter niet dat u uw krediet effectief op de restduur moet aflossen. U kan ook opteren voor een langere duurtijd met een lagere aflossing.

Let wel op: hoe langer de duur hoe meer u in totaliteit betaalt. Geld lenen, kost ook geld. Voor een krediet op 35 jaar betaalt u in totaal meer dan voor een krediet op 25 jaar!

In 't algemeen stellen we dat de leenlast nooit meer dan 50% van het totale inkomen mag bedragen en dat de nieuwe lening er moet op gericht zijn om minder te betalen en om vooruit te komen. Met de nieuwe lening zal u dus altijd minder moeten betalen dan voorheen.

Wellicht stelt u zich volgende vragen:

"Wat met mijn lopende lening op afbetaling, kan ik mijn leningen ook centraliseren en inbrengen in mijn nieuw krediet"?

Ben ik goedkoper af wanneer ik mijn bestaande lening(en) en kredietkaarten samenvoeg op langere termijn en kan dat?

De wet op het consumentenkrediet verbiedt ons reclame te maken voor het samenvoegen van leningen of het centraliseren van kredieten. All Finance houdt zich strikt aan deze wet en het is geenszins onze bedoeling dit wettelijke verbod te omzeilen.

All Finance maakt voor het samenvoegen van leningen op afbetaling geen reclame.

Maar dat wil niet zeggen dat u ons niet mag contacteren met uw vragen hierover. Want het centraliseren van leningen of het samenvoegen van lopende kredieten op een langere termijn, is op zich niet verboden.

Copyright (C) 2008-2015 All Finance BVBA All rights Reserved.